Devizove-kurzy.cz

Devizové kurzy

Na našich stránkách uvádíme aktuální tržní kurzy české koruny k jednotlivým světovým měnám ve dvou alternativách. V záložce KOLIK KORUN MUSÍM ZAPLATIT uvidíte kolik korun musíte zaplatit, aby jste si mohli koupit jednu jednotku cizí měny.

Naproti tomu v záložce KOLIK DOSTANU ZA 1 KORUNU uvidíte kolik jednotek cizí měny dostanete za 1 korunu, pokud budete českou korunu prodávat.

Česká národní banka

Česká národní banka počítá vyhlašované devizové kurzy na základě monitorování vývoje měn na mezibankovním devizovém trhu. Vyhlašované kurzy vybraných měn odpovídají tomu, jak se jednotlivé měny obchodovaly na devizovém trhu ve 14:15 místního času. Od aktuálního tržního kurzu se tedy vždy drobně odchylují.

Devizové kurzy jednotlivých bank

V levém sloupci uvádíme odkazy na kurzovní lístky všech nejdůležitějších bank, které mají bankovní licenci pro provozování bankovních služeb na českém trhu. Tyto devizové kurzy se mezi jednotlivými bankami drobně liší podle interní politiky každé banky, nicméně rozdíly by neměly být nijak zásadní.

Co je to vlastně devizový kurz

Podíváme-li se na definici toho, co to je devizový kurz lze považovat za jednu z nejvýstižnějších tu, která říká: "Devizový kurz je cena určité národní měnové jednotky vyjádřená v jiné národní měnové jednotce. Výchozí výši devizového (měnového) kurzu stanovuje emisní banka jako nominální kurz respektive jako paritu měny, což je úředně stanovený poměr dvou měnových jednotek."

Teorie měnových kurzů

Způsob, jakým se stanovují výše měnových kurzů na měnových trzích, se snaží vysvětlit teorie měnových kurzů. Kurz je však nepředpověditelný, ovlivňovaný celou řadou faktorů, včetně těch psychologických, které se nedají kvantifikovat. Někdy mají lidé zájem o cizí měnu, která plní funkci takzvané rezervní měny. Nejčastěji tuto funkci plní americký dolar. Pohyby měnového kurzu ovlivňují i nejrůznější spekulace.

Parita kupní síly

Teoreticky by cena zboží po přepočtení na stejnou měnu měla být stejná. Neplatí to však kvůli nejrůznějším překážkám mezinárodního obchodu.

Big Mac Index

Big Mac index neboli hamburgerový index je srovnání cen sendviče Big Mac společnosti McDonald's v různých zemích. Vytváří jej časopis The Economist již od roku 1986. Tento ekonomický ukazatel vychází z teorie parity kupní síly, podle níž by identické výrobky měly po přepočtu měnovým kurzem v různých zemích stát stejně. Srovnáním místních cen Big Macu tak lze ukázat cenové hladiny v jednotlivých státech světa a zjistit případné nadhodnocení či podhodnocení měnového kurzu. Na webu časopisu Economist můžete navštívit stránky Big Mac Indexu.

Faktory ovlivňující devizový kurz

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující devizový kurz lze obecně uvést nabídku a poptávku po dané měně, vývoj hrubého domácího produktu, neboli výkonost ekonomiky, inflaci, rozsáhlé nákupy měny, saldo obcodní a platební bilance, výši úrokovýc sazeb, ekonomickou a politickou situaci a aktuální události.

Vliv úrokových sazeb na měnové kurzy

Úrokové sazby mohou devizový kurz ovlivnit oběma směry. Záleží na důvodu, který vedl k pohybu úrokových sazeb. Když je růst sazeb spojen čistě s měnovou politikou země, pak kurz dané měny roste. Pokud ale rostou úrokové sazby z důvodu vysoké inflace, devizový kurz klesá.

Vliv inflace na měnové kurzy

Inflace, neboli zvýšení úrovně cen v zemi vede ke snížení kupní síly její měny. To má pak za následek snížení měnového kurzu.

Vliv platební bilance na měnové kurzy

Při aktivním saldu platební bilance je poptávka po národní měně rostoucí, což vede ke zvyšení kurzu. Při pasivním saldu roste naopak poptávka po zahraniční měně, což má za následek snížení kurzu národní měny.